Simulace ve výuce

V rámci předmětu International Leadership si žáci vyzkoušeli jeden z workshopů projektu Stužák – Mlhavá objektivita, který je založen na skutečné události, která se stala v Londýně v roce 1952. Žáci měli možnost zastupovat různé skupiny (vláda, bulvární novináři, seriozní novináři, ekologové, PR zástupci továren) a zkusit si informovat o konkrétní události s ohledem na to, jakou (zájmovou) skupinu zastupují a jakými informacemi disponují. Workshop umožnil žákům poznat, jaké mohou být vlivy na objektivitu zpravodajství. Zároveň si také vyzkoušeli prezentovat názor, reagovat na své kolegy a argumentovat.
Předmět International Leadership (který je z části vyučován v AJ) připravuje žáky ke studiu na vysoké škole.  Do jeho výuky se zapojuje řada externích odborníků, kteří ve výuce využívají metody neformálního vzdělávání, jako například v tomto případě.