Výuka němčiny s rodilou mluvčí z Rakouska

Již počtvrté naši školu navštívila rodilá mluvčí z Rakouska Melanie T., která si pro naše studenty připravila konverzační hodinu zaměřenou na reálie týkající se nejen Rakouska. Studenti se postupně během setkání věnovali rozdílům ve svátcích v Německu, Rakousku a ČR, seznámili se také se základními informacemi o spolkových zemích v Rakousku apod. Cílem setkáních je mimo jiné rozvoj slovní zásoby, nácvik konverzačních témat v reálných situacích apod.
Jsme velmi rádi, že naši školu rodilá mluvčí pravidelně navštěvuje a máme v plánu v setkáních pokračovat nadále i v tomto pololetí. Věříme, že setkání s rodilou mluvčí nejsou přínosná pouze pro naše studenty, ale i pro naše pedagogy, protože součástí návštěv jsou i diskuze s našimi vyučujícími o aktuálních výukových trendech v Rakousku a u nás.

Mgr. Tomáš Botlík