Výstava „Když se pravda měnila v krev“

Výstava „Když se pravda měnila v krev“ sice skončila, ale korespondence a reakce účastníků stále pokračují…

Vážená paní ředitelko,

děkuji Vám z celého srdce za Váš dopis a poděkování, které mě dojalo.
Velice si vážím Vašeho uznání, které je pro nás krásnou zpětnou vazbou pro naši práci. Vyslovuji Vám i Vašim kolegům úctu k tomu, jak skvěle směřujete Vaše žáky ke vzdělání a zájmu o historii i věci veřejné.
Co mě pokaždé mile překvapí, je i osobní úroveň Vašich studentů ve všech směrech – ve společenském vystupování, osobní úpravě a vyjadřování, ve kterých podle mého osobního názoru značně převyšují studenty na jiných školách. Ne nadarmo tak chystáte své žáky na budoucí studium vysokých škol a další (i diplomatickou) kariéru. Věřte, že na Vaše studenty a studentky jsem stejně hrdá jako Vy.
Pokaždé, když přijedu na Vaši školu, si toho všeho o čem píši výše, patřičně užívám.
Vy i Vaši kolegové děláte pro tuto společnost možná méně viditelnou, ale o to záslužnější věc – vzděláváte nastupující generaci, která je i naší budoucností. Za to Vám patří veliké poděkování.

V úctě a s přáním pěkného dne

plk. PhDr. Eva Michálková, MBA
ředitelka ÚDV SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
služby kriminální policie a vyšetřování
Přípotoční 300
101 00  Praha 10