Young Social Innovators

Během jarních prázdnin jsem se zúčastnila školení Young Social Innovators v rámci programu Erasmus+. Školení bylo mezinárodní, uskutečnilo se v Tanzanii a probíhalo v anglickém jazyce. Cílem tohoto školení bylo předat nám nové inovativní metody a aktivity v oblasti socializace mládeže. Aktivity se týkaly rozvoje kritického myšlení, kreativity a tolerance. Školitelé byli profesionálové s dlouholetou praxí z různých koutů světa, jako například z Peru, Indonésie, Keni či Chorvatska. Během této akce jsem se si osvojila nejen nové metody, ale také jsem se dozvěděla mnoho zajímavostí z kultur ostatních účastníků.

Mgr. Martina Janušová