Projekt FuturEU: „Občanské úvahy o budoucnosti EU“

Ve dnech 20. až 22. února 2019 se uskutečnilo v bulharské Sofii setkání všech partnerů v rámci projektu FuturEU: „Občanské úvahy o budoucnosti EU (Citizens’ reflections on the Future of EU (FuturEU Project). Tohoto setkání se zúčastnili dva vyučující naší školy, Mgr. Tomáš Botlík a Mgr. Natálie Mochelová, zastupující občanské sdružení Change It! Dalšími partneři jsou Altius Francisco de Vitoria Foundation, Madrid ze Španělska, Irevnitiko Idrima P.L.L, Nicosia z Kypru, Polish Robert Schuman Foundation, Warsaw z Polska, Europe House, Slavonski Brod z Chorvatska, Caritas Ambrosiana, Milan z Itálie, BIDA, Suhl z Německa a European Information Centre, Veliko Tarnovo z Bulharska, jako organizátor celého projektu.
Projekt FuturEU se zabývá nejdůležitějšími evropskými politickými tématy stanovenými v Bílé knize o budoucnosti Evropy a tematickými úvahami. Toto evropské setkání se zabývalo zkoordinováním časového harmonogramu a veškerých aktivit, které jednotlivé členské země budou pořádat a které mají přiblížit mladým lidem situaci Evropské unie v tématech jako bezpečnost, mladí, sociální Evropa, ekonomika EU, finance a investice, solidarita a migranti a digitalizace EU. V rámci tohoto projektu Česká Republika zastoupena občanským sdružením Change It! a Natálií Mochelovou bude v říjnu pořádat debatu na téma digitalizace a sociální sítě v Evropské Unii. Této debaty se zúčastní široká veřejnost, spolu se studenty Střední odborné školy Drtinova.
První tematické setkání na téma „Obrana a bezpečnost“ se uskuteční na Kypru ve dnech 21. až 23. března, kterého se také zúčastní dva zmínění vyučující z naší školy, Mgr. Tomáš Botlík a Mgr. Natálie Mochelová a budou reprezentovat postoj České republiky v tomto tematickém okruhu. Další výměnou bude setkání ve Varšavě, v Polsku, na téma „Mládež a EU“, které se uskuteční ve dnech 9 až 12. května, kdy tento projekt je nabídnut studentům naší školy, aby se mohli zúčastnit.

Mgr. Natálie Mochelová