Protichemická obrana

Dne 1. října 2015 byla naše třída poctěna návštěvou příslušníka vojenské policie praporčíkem Bc. Lukášem Gabkem, který nás přišel seznámit s principy a funkcí IZS a vojenské policie při mimořádné události, kterou je například chemický útok na civilní obyvatelstvo.

Začátek přednášky se nesl v duchu seznámení s výbavou protichemické ochrany, jakou je třeba plynová maska a protichemická pláštěnka. Měli jsme rovněž možnost si na vlastní kůži tyto prostředky vyzkoušet.

Poté následovaly četné otázky od studentů ve věcech zásobování AČR a jejích schopnostech. Neunikly ani dotazy na život vojáka a vojenského policisty s důrazem na předpoklady, které musí občan České republiky splňovat při přijímacím řízení.

S potleskem a poděkováním jsme se s panem praporčíkem rozloučili. Jsme přesvědčeni, že tato přednáška nám dala mnoho zajímavých poznatků a zkušeností nejen k maturitní zkoušce, ale především do praktického života. 

Kryštof Kolář, 4. A