Střední, základní a mateřská škola pro sluchově postižené

Dne 13. března 2019 absolvovala třída 3. D  odbornou exkurzi v rámci učební praxe na speciální škole pro děti se sluchovým postižením na Praze 5, v Holečkově ulici. Celou exkurzi nás provázel zástupce ředitele, Mgr. Vlastimil Vácha. Na začátku jsme absolvovali přednášku o vzniku, historii vývoje péče o sluchově postižené v Čechách, ve spojitosti se vznikem této školy,coby historické budovy, založené v roce 1900. Dozvěděli jsme se též jak je škola strukturovaná, jak se dělí a které studijní obory nabízí .Seznámili jsme se se sluchovými vadami a možnostmi moderní léčby v mnoha případech pomocí kochleárních implantátů.
Následovala prohlídka školy s podrobným výkladem. Navštívili jsme mateřskou školu, kde jsme viděli výuku logopedie pomocí her a zpívání. Výuku vedly speciální pedagožky a jejich asistentky. V 8. a 9. třídě základní školy jsme se seznámili s dětmi, kde jsme mohli použít naše znalosti znakového jazyka, který se učíme. Dětem jsme se představili, ptali jsme se na jejich oblíbená zvířata, země a to všechno ve znakovém jazyku. Navštívili jsme i střední školu, kde nám doplňující údaje poskytla paní zástupkyně Jitka Králová. Podívali jsme se do odborných učeben a dílen, kde studenti vykonávají praxi pro své budoucí povolání jako je krejčí, pekař, cukrář, kuchař, čalouník a malíř.
Exkurzi jsme ukončili v nádherné historické aule, bývalé kapli, kde jsme se s panem zástupcem Váchou rozloučili a poděkovali mu za zajímavou a přínosnou exkurzi. Udělali jsme si obraz, jak se na speciální škole pro sluchově postižené děti pracuje a obdivovali jsme trpělivou a náročnou práci všech učitelů i dalších pracovníků, kteří jsou pro nás příkladem.

Mgr. Gabriela Kolářová