Studentský zájezd do Polska

V dubnu vyrazili studenti třetích ročníků do Polska. Cílem třídenní návštěvy byl bývalý vyhlazovací tábor Osvětim, sídlo polských králů Krakow, královské město Wroclaw a solné doly ve Wěličce.

Zájezd se opravdu vydařil.