Úřad vlády ČR – „Co je vláda?“

Dne 1. dubna 2016 se třídy 1. A a 1. B, vzdělávací program Právní a diplomatické služby, vypravily do sídla Úřadu vlády České republiky, Strakovy akademie. Exkurze navazovala na učivo probrané v předmětech právo a veřejná správa.

Exkurzi vedl zaměstnanec oddělení analýz informací pan Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. Nejprve nás v tiskovém sále seznámil s rozdělením moci ve státě a s Ústavou ČR. Dozvěděli jsme se, jak se volí do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, probrali jsme také vznik, zánik a složení vlády. Velmi se nám líbilo poutavé vyprávění o kompetencích vlády, ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy. Zaujalo nás též přehledné vysvětlení způsobů, jak jednotlivé složky státní moci spolupracují. Nejvíce nás však zaujaly zajímavosti o činnosti samotného Úřadu vlády ČR a poradních výborů s příklady z praxe, a také přehled bývalých vlád.

Následně jsme se přesunuli do nádherných zahrad, kde jsme slyšeli výklad o impozantní budově Strakovy akademie. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a neuniklo nám ani, za kterými okny sídlí předseda vlády.

Mohu říci, že pro celou třídu to byl příjemně strávený den. Ráda bych tímto za celou třídu poděkovala Mgr. Jarmile Chalupové za možnost zúčastnit se této zajímavé exkurze.

Lucie Přenosilová, 1. B