Vikingská princezna

V úterý 6. prosince naší školu navštívili žáci ze Základní školy Waldorfská z Prahy 5 Jinonic. Waldorfská škola je jedním z našich partnerů, která umožňuje studentům oboru právní a sociální služby vykonávat odbornou praxi a též ji navštěvovat v rámci odborných exkurzí. Žáci a jejich pedagogický doprovod byli přivítáni a studentskému publiku představeni paní zástupkyní, Mgr. Ivou Škorpovou.
V prostorách naší auly děti předvedly divadelní představení Vikingská princezna, které nastudovaly pod vedením paní Mgr. Kláry Fojtů. Výkony dětí byly obdivuhodné. Hrály s nadšením a velmi dobře pracovaly s textem. Choreografie i kostýmy byli velice povedené. Jejich hereckým výkonům nadšeně tleskalo asi 150 studentů naší školy.
Na závěr svého vystoupení nám zahrály a zazpívaly několik méně známých adventních písní.
Děkujeme dětem i paní Mgr. Kláře Fojtů za jejich skvělé umělecké výkony.

Mgr. Gabriela Kolářová