Návštěva Metropolitní univerzity Praha

Dne 5. března 2019 jsme (3. D) společně se třídou 3. C navštívili Metropolitní univerzitu v Praze. Nejprve nám pan profesor Klíma, vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy řekl pár vět k historii práva. Dále jsme si mohli vyzkoušet simulaci soudního řízení. Poté jsme se přesunuli do učebny, kde nám pan Matěj Machů připravil přednášku. Dozvěděli jsme se zde, co jsou a nejsou patenty, co je obchodní tajemství a představil nám základy autorského práva, kde i pro naši lepší představivost, uvedl jednotlivé příklady.
Tato exkurze byla určitě velmi užitečná pro každého z nás. Dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých věci. Bylo pro nás nachystáno i příjemné občerstvení.

Dne 26. února 2019 se naše třída společně se třídou 3. B zúčastnila přednášky na Metropolitní univerzitě Praha, kterou vedl pan Matěj Machů z katedry průmyslového vlastnictví. Byli jsme uvedeni do základů autorského práva a měli jsme možnost seznámit se s tím, co jsou to obchodní tajemství, patenty a ochranné známky. Také jsme zjistili, jak a kým mohou být využívány a k čemu jsou dobré. Mimo jiné nám bylo nabídnuto lehké občerstvení a měli jsme možnost vyzkoušet si s panem Karlem Klímou, vedoucím katedry právních disciplín a veřejné správy, simulaci občanskoprávního soudního řízení. Tato návštěva byla velice zajímavá a přínosná, jelikož zde bylo zajímavé propojení teorie s praxí.
Za třídu 3. A velice děkuji, že jsme se mohli této akce zúčastnit.

Nikol Jansová, 3. A