Projekt „Republika“

Studentka Lucie Přenosilová (2. B) se ve dnech 22. až 24. března 2017 zúčastnila v rámci předmětů právo a veřejná správa projektu Republika. Tento projekt, organizovaný skupinou Mladí občané, z. s., si klade za cíl zvýšit zájem mladých lidí o věci veřejné.

Během akce se konaly přednášky a diskuse z oblasti politologie a aktuálních otázek veřejné správy, největším lákadlem byly debaty s představiteli veřejného dění. Akce byla zakončena simulací jednání Senátu PČR, kde se projednávalo zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky či zákaz konzumace návykových látek na veřejných prostranstvích.

Mgr. Jarmila Chalupová