Vánoční koncert 2023

Vánoční koncert sboru Drtinka v aule naší školy, proložený sólovými výstupy laureátů soutěže TALENT DRTINKA 2023, se nesl v duchu báječné adventní atmosféry. Nechyběla ani umělecká ztvárnění částí Rybovky v takřka profesionálním provedení Adama Kořínka a Vojtěcha Lehkého ze 4. A. Velký aplaus sklidil host koncertu z Bulharska (sólo na trumpetu).
Hluboký dík patří celému sboru, sólistům a především kolegyni Mgr. Janě Veverkové, která celý koncert připravila a po celou dobu hudebně jednotlivé výstupy  doprovázela.

Blahopřeji a krásné svátky přeji!

Pavla Nedomová
ředitelka