Vernisáž výstavy Nejdelší noc – 21. 8. 1968

Dne 1. února 2017 proběhla v aule naší školy vernisáž výstavy k tragickým událostem roku 1968. Výstava byla vytvořena ve spolupráci s Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV), Vojenským historickým ústavem Praha, Muzeem Policie ČR. Vstřícnou ambicí uvedených institucí jsou na výstavních panelech zdokumentovány i málo známé skutečnosti o průběhu invaze pěti států Varšavské smlouvy. Jsou zde i dosud nezveřejněné snímky Okky Offerhaus, v Rakousku žijící nizozemské fotografky, které v r. 2011 získal Národní archiv. Texty připravil PhDr. Daniel Povolný, Ph.D., autor výstavy. Nad výstavou převzala záštitu Ing. Mgr. Irena Ropková, radní pro školství a evropské fondy.

Vernisáž se od samého začátku nesla v duchu velice slavnostní a krásné atmosféry. I přes nepřízeň počasí se dostavilo mnoho vzácných hostů, ať už to byla Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, Mgr. Václav Láska, senátor Parlamentu ČR za Prahu 5, PhDr. Tomáš Grulich, senátor PČR za Prahu 4 a zároveň historik, Bc. Martin Damašek, předseda školského výboru Praha 5, ředitelé a zástupci základních, středních i vysokých škol, novináři, pamětníci i hosté z USA.

Úvodní slovo plk. PhDr. Evy Michálkové, ředitelky ÚDV, patřilo tentokrát především mladým. Škole byly předány dvě medaile za příkladnou spolupráci v otázkách interpretace dějinných skutečností a dalších významných akcí pro žáky. Hlavní slovo pronesl PhDr. Povolný, PhD., autor výstavy a po hudebním vystoupení si závěrečné slovo vzal na starost pan Jan Petránek, známý český novinář, disident, signatář Charty 77 a vynikající komentátor. Jeho excelentní vystoupení, charisma osobnosti a autentické vzpomínky nás všechny dojaly. V následné besedě zodpověděl žákům celou řadu dalších otázek z pohledu přímého účastníka složitých společensko-politických událostí z roku 1968.

Nechť nám jsou do našich budoucích aktivit právě slova tohoto moudrého muže další motivací. Dovoluji si citovat z jeho dopisu: „Setkání s Vámi byl pro mne cenný dar. Jednak pro setkání se skvělými pedagogy a jednak pro setkání se studenty, kteří jsou nesporně na výši zájmem i inteligencí (což jsou od sebe neodlučitelná dvojčata). Vaši chlapci a dívky jsou živým svědectvím, že se Vám Vaše práce – dřina – znamenitě daří. (PS. Nikdy jsem neměl tolik odvahy stát se pedagogem. To práce i válečného zpravodaje byla snazší. I mean it indeed!)“………

Chtěla bych touto cestou vyjádřit velký dík nejen všem účinkujícím (krásnou atmosféru navodilo hudební a recitační entrée, které připravil pěvecký sbor Drtinka a chlapci ze 4. A, na závěr vernisáže pak bravurní sólové vystoupení S. Čípové z 1. D s písní „Modlitba pro Martu“), ale chtěla bych vyjádřit poděkování i všem přítomným, kteří jste vytvořili skvělé klima a úžasnou atmosféru této nezapomenutelné akce. Vidím zde zvláště velký přínos v rámci osvěty historické pravdy pro všechny mladé lidi, kteří tuto putovní výstavu do konce února 2017 na naší škole navštíví.

PaedDr. Pavla Nedomová, ředitelka školy

Dne 1. února 2017 byla zahájena slavnostní vernisáží výstava „Nejdelší noc – 21. 8. 1968“. V aule naší školy byly instalovány panely s fotografiemi a informacemi z doby okupace vojsky Varšavské smlouvy. U příležitosti slavnostního uvedení výstavy se sešla řada osobností z řad představitelů státní správy, historiků i pamětníků. Nejcennějším příspěvkem byl však pro všechny bezesporu projev pamětníka osudného dne roku 1968, pana Jana Petránka, někdejšího redaktora Lidových novin. Ten velmi poutavým způsobem popsal jednak události, které mu málem znemožnily přítomnost v Praze během prvních okamžiků okupace, tak i samotný průběh a úlohu, kterou sehrálo rádiové vysílání.

V rámci celé události nesměl chybět kulturní program, o který se postarali studenti naší školy, a také hojnost občerstvení.

Na naši školu zavítali i hosté z USA, které jsem spolu se spolužákem provázel po budově školy a odpovídal na jejich četné dotazy. Bylo vidět, že jim naše škola imponovala, zejména z hlediska odborných praxí, zahraničních zájezdů i samotných studijních programů.

Daniel Müller, 3. A

Dne 1. února 2017 proběhlo na naší škole zahájení výstavy „Nejdelší noc – 21. 8. 1968“. Při příležitosti této události navštívilo naši školu hned několik pamětníků a historiků včetně novináře pana Jana Petránka, který k nám na školu zavítal i přes své značné vytížení, za což jsme byli všichni nesmírně rádi.

Nejen pan Petránek, ale i další vážení hosté promluvili v aule naší školy o tehdejší okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Řekli nám nejen své názory k této události, ale také jak osobně vnímali samotnou okupaci.

Mezi hosty byli také dva studenti z Ameriky, kteří si udělali čas a navštívili naši školu. Po přednášce, kdy si všichni hosté mohli nabídnout občerstvení z našeho bufetu, jsme tyto studenty provedli po škole. Naše škola se jim líbila a sami byli překvapeni, jak dobře studenti umí mluvit anglicky.

Celkově si myslím, že toto dopoledne proběhlo výborně, sám pan Petránek dlouho nemohl odejít, jelikož měl spousty dotazů od studentů. Jsem rád, že naše škola pořádá takovéto akce, bylo vidět, že to byl přínos nejen pro studenty, ale i pro hosty.

Erik Tůma, 3. A