Vězeňská služba České republiky

Ve středu 22. února 2023 nás navštívil pan Ing. Jiří Škubal z Vězeňské služby, Vazební věznice Praha Ruzyně. Během besedy jsme se dozvěděli, jaká je hlavní náplň práce vězeňské služby, trošku z historie, kde všude se s ní můžeme setkat, nebo jak se pracovníkem vězeňské služby stát. Pan inženýr nám na ukázku přinesl i nějaké donucovací prostředky, které jsme si mohli vyzkoušet. Celá beseda byla velice zajímavá a přínosná nejen do oblasti práva nebo pedagogiky.

Říčková K., 4. D