MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2017

Termín odevzdání přihlášky: do 25. června 2017

Praktická MZ 1. 9. 2017 od 8 hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části se konají od 4. do 8. září 2017 na spádové škole (jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. srpna 2017).
Ústní MZ se budou konat 13. září 2017 (ST) v aule školy.